Định lượng là gì?

Định lượng là đơn vị dùng để chỉ độ dày hay mỏng của vật liệu, được tính theo công thức trọng lượng / diện tích. Với giấy, định lượng thường được tính bằng gram/ mét vuông và ký hiệu là gms (Grams per Square Meter).

Vì gms là chữ viết tắt hơi khó đọc, không thuận miếng, ít phổ biến nên người ta thường chỉ đọc số chứ không đọc cả đơn vị tính. Ví dụ: định lượng giấy 70, định lượng giấy 80,…

Định lượng giấy

Định lượng giấy

Phân biệt các định lượng giấy phổ biến

Mặc dù, công nghệ làm giấy hiện nay đã có thể cho chúng ta định lượng bất kỳ nhưng dựa trên các ứng dụng in ấn, người ta thường sử dụng các định lượng giấy phổ biến sau: 55gsm, 70gsm, 80gsm, 90gsm, 100gsm, 120gsm, 140gsm, 210gsm, 250gsm, 300gsm, 350gsm và 400gsm, cụ thể là:

  • Từ 35gsm đến 55gsm: định lượng giấy mỏng nhất, chủ yếu được dùng để in báo, in nháp…
  • Từ 70 gsm đến 80 gsm: đây là 2 định lượng của các loại giấy in thông dụng dùng trong các văn phòng, trường học…
  • Từ 90gsm đến 100gsm: sử dụng phù hợp cho các loại ấn phẩm dùng trong văn phòng, như: in letter head, catalog
  • Từ 120gsm đến 140gsm: hay được sử dụng để in tờ rơi, bìa sách, poster quảng cáo, tờ thông báo dán tường ngoài trời…
  • Từ 210gsm đến 300gsm: thường được dùng để in tờ gấp, các loại tờ rơi chất lượng cao.
  • Từ 350gsm đến 400gsm: hay được dùng đểin name card. Nó cũng được sử dụng để in các tờ gấp có thời gian sử dụng lâu dài hoặc là các loại thiếp mời chất lượng cao.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào nhiều yếu tố sử dụng khác nhau như: chi phí, thời gian sử dụng, yêu cầu in ấn… mà các loại định lượng giấy có thể được sử dụng linh hoạt trên các ấn phẩm in ấn khác nhau.